AKTUALNOŚCI
KINO JDK

img 6941Już po raz piąty odbyła się w Jaśle charytatywna akcja „Antoniański Dar Serca”, której celem jest zbiórka funduszy na wsparcie miejscowego szpitala specjalistycznego. Uliczna kwesta (w niedzielę, 11 czerwca br.) tym razem przyniosła blisko 9 tys. zł. Symboliczny czek z uzbieraną do godz. 19. kwotą burmistrz Jasła Ryszard Pabian uroczyście przekazał dyrektorowi szpitala Michałowi Burbelce. FOTORELACJA, VIDEO

Organizatorami akcji, która jest kontynuacją - w nieco zmienionej formule - „Noworocznego Daru” byli tradycyjnie ojcowie franciszkanie i Jasielski Dom Kultury we współpracy z Miastem Jasłem i Starostwem Powiatowym w Jaśle. Jak zawsze akcji towarzyszyły prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży na scenie JDK, w macierzystych placówkach oraz na rynku podczas niedzielnego finału. Po raz 4. w czasie „Antoniańskiego Daru Serca” odbył się także parafialny (franciszkański) konkurs piosenki religijnej „Radosny chrześcijanin”.

Hasłem tegorocznego „Daru...” były słowa św. brata Alberta Chmielowskiego, patrona roku 2017: „Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny”. Finał akcji został zorganizowany na dwa dni przed świętem patrona Jasła św. Antoniego z Padwy. Złożyły się nań: uliczna kwesta, popołudniowy koncert laureatów konkursu „Radosny chrześcijanin”, prezentacje artystyczne uczniów, ceremonia przekazania czeku oraz wieczorny koncert finałowy, w którym wystąpił zespół New Day.

Kwesta, w czasie której - głównie przed jasielskimi kościołami - wolne datki do puszek zbierało ponad 100 wolontariuszy z kilkunastu szkół przyniosła 8 601,70 zł. Symboliczny czek z taką kwotą burmistrz Jasła Ryszard Pabian, w towarzystwie o. gwardiana jasielskich franciszkanów Pawła Sroki i dyr. JDK Janusza Szewczyka przekazał przed koncertem finałowym dyr. szpitala Michałowi Burbelce. Zarówno burmistrz, jak i gwardian wspomnieli przy tym, że zawsze pomiędzy kwotą uwidocznioną na czeku, a rzeczywiście przelaną na konto szpitala jest zawsze spora różnica, wynikająca z tego, że pieniądze jeszcze przez jakiś czas są zbierane. Przy tej okazji burmistrz przekazał również upominki dla o. gwardiana oraz dyrektora szpitala.

Wcześniej na plenerowej scenie występowały uzdolnione muzycznie i tanecznie dzieci i młodzież. Występy zainaugurowali laureaci konkursu „Radosny chrześcijanin”, a po nich zaprezentowali się uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 2, SP nr 4, Zespołu Szkół Miejskich nr 4 i II LO oraz wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury i JDK. W wieczornym koncercie finałowym natomiast wystąpił laureat kilku nagród ogólnopolskich (w tym złotego krążka i statuetki ufundowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na festiwalu „Chrześcijańskie granie” w Warszawie) zespół New Day, znany już niektórym jaślanom z występów przed kilku laty w kościele pw. św. Stanisława BM i w JDK, a także z współpracy z Chórem „Soli Deo”.

W trakcie popołudniowych imprez na rynku można było sobie zmierzyć ciśnienie i poziom cukru, na stoisku rozstawionym przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

Nasi partnerzy

 

http://www.kulturavranov.sk/

 

 

http://www.dklm.sk/

 
 
 
 
 

Kino JDK

Repertuar Kina

 
 
 
 

REGULAMINY

 
 
 
 
 

Informacja o projekcie